Charakteristika školy

Napsal Lenka Červená

Od 1. 9. 2020 došlo ke sloučení Mateřské školy Luční Polička a Mateřské školy Polička, Hegerova 427.

Název pro obě MŠ je Mateřská škola Luční Polička.

V současné době jsou v provozu 4věkově heterogenní třídy v budově Mateřské školy Luční Polička se sídlem na ulici Luční 394, s kapacitou pro 112 dětí. V mateřské škole Hegerova je jedna třída s kapacitou 25 dětí. Odloučené pracoviště v budově ZŠ Na Lukách má kapacitu 46 dětí. Toto pracoviště je prozatím mimo provoz.

Luční 394

Budova mateřské školy na ulici Luční čp. 394 byla postavena v roce 1980 jako účelové zařízení pavilonového typu pro 4 třídy MŠ s hospodářským pavilonem, ve kterém je pracovna ředitelky školy, kanceláře účetních a vedoucí školní jídelny, školní kuchyň, sklad potravin, prádelna, sklady materiálu a kotelna.

Budova mateřské školy je umístěna v klidné okrajové části Poličky. Nachází se v těsné blízkosti Základní školy Na Lukách, kam dochází sourozenci většiny dětí, přijatých ke vzdělávání v naší MŠ. Výhodou pro dojíždějící z okolních vesnic a vzdálenějších částí Poličky je poměrná blízkost autobusového a vlakového nádraží, zastávek městské dopravy i možnost zaparkování pro osobní automobily rodičů dětí.

K budově patří prostorná školní zahrada, vybavená novými herními prvky, víceúčelovou sportovní plochou a čtyřmi pískovišti pro pohybové a sportovní činnosti a hry venku.

V roce 2012 v souvislosti s demografickým vývojem a růstem počtu přihlášených dětí do poličských mateřských škol bylo zřízeno odloučené pracoviště Mateřské školy Luční Polička v budově Základní školy Na Lukách Polička s kapacitou 28 dětí. Následující rok byla kapacita rozšířena o 15 dětí, tedy na 155. Od školního roku 2016/17 zřizovatel z důvodu sníženého počtu dětí provoz obou těchto oddělení přerušil.

 

Hegerova 427

Mateřská škola na Hegerově ulici byla otevřena v roce 1949, kdy byla přebudována z bývalé KAMPELIČKY. Škola se nachází v okrajové části města v blízkosti dopravní komunikace a zástavbě rodinných domů a sídliště Hegerova.

Škola je jednotřídní s kapacitou 24 dětí. V přízemí budovy se nachází herna, šatna s umývárnou a toalety dětí, výdejna stravy. V šatně s umývárnou byly v roce 2012 nově položeny obklady a dlažba. Do šatny dětí byl pořízen nový nábytek.

O velkých prázdninách 2014 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí. Byla odstraněna střecha, ubourána ložnice dětí a část půdy. Takto vznikl velký prostor, kde byla postavena velká ložnice, šatna pro zaměstnance, ředitelna, nové WC pro zaměstnance a pro děti, strojovna pro tepelné čerpadlo. V ložnici, na východní straně, jsou dvoukřídlé dveře, které vedou na únikové požární schodiště.

 

 

Kategorie: