Napsal Lenka Červená

Charakteristika školy

Od 1. 9. 2020 došlo ke sloučení Mateřské školy Luční Polička a Mateřské školy Polička, Hegerova 427.

Název pro obě MŠ je Mateřská škola Luční Polička.

V současné době jsou v provozu 4věkově heterogenní třídy v budově Mateřské školy Luční Polička se sídlem na ulici Luční 394, s kapacitou pro 112 dětí. V mateřské škole Hegerova je jedna třída s kapacitou 25 dětí. Odloučené pracoviště v budově ZŠ Na Lukách má kapacitu 46 dětí. Toto pracoviště je prozatím mimo provoz.

Napsal Správce

Pavilony

Pavilon A

Učitelé Kateřina Sokolová, Zdislava Vostřelová
Asistent pedagoga Lenka Korábová
Telefon +420 774 484 515
Kapacita 22
Volná místa 0

Pavilon B

Učitelé Lenka Červená,DiS., Lucie Jandlová, DiS.
  Lucie Navrátilová
Telefon +420 774 483 515
Kapacita 24
Volná místa 0

Pavilon C

Učitelé Bc. Jana Dvořáková, Zdeňka Stodolová, DiS.
Telefon +420 774 482 515
Kapacita 24
Volná místa 0

Pavilon D

Učitelé Dana Dobrovolná, Simona Filipová,
Chůva Monika Kastnerová
Telefon +420 774 489 515
Kapacita 24
Volná místa 0